Prawo karne

Adwokat Gdańsk Sprawy Karne - prowadzimy sprawy z szeroko rozumianego obszaru Prawa Karnego, oferując doradztwo prawne w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną oraz kompleksową i profesjonalną reprezentację klienta na wszystkich etapach postępowania karnego(kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz podejrzanych, oskarżonych i skazanych jak też pokrzywdzonych), przed wszystkimi organami wymiaru sprawiedliwości. 

Nadto, kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

Prawa karnego wykonawczego(w sprawach o odroczenie wykonania kary, w postępowaniu dotyczącym przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary, ułaskawienie oraz wyrok łączny, a także w sprawach o wydanie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego).

Prawa karno-skarbowego (w tym przestępstw i wykroczeń skarbowych, w szczególności przeciwko: obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji oraz subwencji).

Prawa wykroczeniowego – kancelaria reprezentuje zarówno osoby obwinione jak też pokrzywdzone we wszelkich sprawach wykroczeniowych.