Odszkodowania, ubezpieczenia

Kancelaria Adwokacka Gdańsk dochodzi roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach przed zakładami ubezpieczeń oraz sądami. Kancelaria pomaga w szczególności w uzyskaniu:

· odszkodowania dla poszkodowanych uczestników wypadków komunikacyjnych,

·  zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku,

· odszkodowania za błędy w sztuce medycznej,

· odszkodowania dla osób, które uległy wypadkom przy pracy,

· odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach za granicą,

·  odszkodowania z umów ubezpieczeń,

·  odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,

· odszkodowania z tytułu wypadków sportowych.