Prawo cywilne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w szczególności:

 

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego (doradztwo oraz prowadzenie spraw sądowych o rozwód, separację, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, doradztwo oraz prowadzenie spraw sądowych ze stosunków między rodzicami i dziećmi, tj. ustalanie kontaktów z dziećmi, ustalanie miejsca pobytu, prowadzenie postępowań dotyczących pochodzenia dziecka, wykonywania władzy rodzicielskiej oraz alimentów),   
  • prawa kontraktów (negocjowanie, przygotowywanie projektów oraz opiniowanie umów, doradztwo przy wykonywaniu umów, rozwiązywaniu, wypowiadaniu lub odstąpieniu od umowy oraz prowadzenie sporów sądowych w powyższym zakresie),
  • prawa rzeczowego (doradztwo oraz prowadzenie spraw sądowych z zakresu: obrotu nieruchomościami, nabycia prawa własności, jego ochrony, zniesienia współwłasności, ustanawiania oraz znoszenia ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipoteki, zastawu, użytkowania, służebności, zasiedzenia, bezumownego korzystanie z nieruchomości),
  • prawa spadkowego (doradztwo oraz prowadzenie spraw sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, dział spadku, a ponadto pomoc prawna w zakresie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenia spadku, ustalania długów spadkowych, negocjacje z wierzycielami spadkowymi),
  • prawa lokalowego (doradztwo prawne  oraz prowadzenie spraw sądowych w zakresie obrotu lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz ochrony praw do lokali, w tym spraw o eksmisję).