Prawo administracyjne

W obszarze działania kancelarii znajduje się prawo administracyjne. Kancelaria zajmuje się w szczególności tematyką dotyczącą:  

-  zakładania oraz obsługi prawnej fundacji, organizacji pożytku publicznego,

-  cudzoziemców i obywatelstwa,

-  zezwoleń i koncesji uzyskiwanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej,

-  gospodarki nieruchomościami, wywłaszczenia,

- ochrony danych osobowych.

 

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.